כתבה מפרגנת ואוהדת מעיתון הד החינוך

אודות המגמות המדעיות טכנולוגיות באולפנא. 

ישר כח לרכזת המדעים עדנה פרידמן, למורה לאלקטרוניקה רפאל אסולין, ולמורה לביוטכנולוגיה תמר נתן שהתראיינו לכתבה.