על האולפנא

 

"מטרת החינוך היא להכשיר את האדם לצורתו המתוקנת, שהנקודה המרכזית שבה היא לעשותו טוב וישר"
(אגרות הראי"ה, ח"א, איגרת ק"ע).

אולפנת חורב מחנכת את תלמידותיה לערכי הנצח של עם ישראל – אמונה, אהבת תורה, יראת שמים, מידות טובות ומחויבות לשמירת תורה ומצוות מתוך שאיפה להתפתחות רוחנית מתמדת והקמת בית נאמן לדרכה של תורה. זאת  בדגש על משנת תורה עם דרך ארץ על פי דרכו של הרב שמשון רפאל הירש זצ"ל, ועל משנת תורת ארץ ישראל, על פי דרכו של מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל ולאור דרכם של  רבני הציונות הדתית.

אנו מאמינים כי הארת פנים קשר אישי ואווירה חמה ותומכת, הינם מפתח לצמיחה אישית לימודית וחברתית. לצוות החינוכי חשוב להנחיל באולפנא אווירה חמה ומשפחתית של כבוד הדדי ושיח פתוח בין הבנות לצוות החינוכי, ובינן לבין עצמן. האולפנא מעודדת את תלמידותיה למנהיגות, לקיחת אחריות, ולשיתופן של הבנות בחיי האולפנא, בכל מה שניתן. מועצת התלמידות פעילה, מובילה פרויקטים חברתיים וערכיים בשיתוף עם הנהלת האולפנא.

אנו מאמינים כי דרך ארץ קדמה לתורה, והיא הבסיס לבנין האישי והתורני כדברי הנביא (מיכה ו' ח') "הגיד לך אדם מה טוב ומה ה' דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלקיך"

אחת ממטרותיה המרכזיות של האולפנא היא – לחנך את הבנות לאהבת ישראל ולערכים של ערבות הדדית עזרה וחסד. אנו רואים בעזרה לזולת, חובה שהיא זכות. מתוך תפיסה זו, מתקיימות פעילויות חסד רבות במהלך שנות הלימודים. האולפנא מעודדת פרויקטים של חסד ונתינה, וכל שכבה באולפנא מובילה פרויקט חסד כחלק מהחינוך לרגישות חברתית, לראיית צרכי הזולת ולאמונה כי אנו יכולים לתרום ולהשפיע טוב בכל מקום בו אנו נמצאים. אנו שמחים וגאים בתלמידותינו הרבות אשר פעילות כמדריכות בתנועות הנוער, מתוך מטרה להנחיל את הערכים אשר ספגו בביתן ובאולפנא במסגרת ההדרכה. רבות מהן בוחרת להדריך בסניפי פיתוח מתוך רצון להשפיע על החברה הישראלית במקומות בהם זקוקים להן.

האולפנא מכוונת את תלמידותיה לשאיפה למצוינות לימודית, ולמימוש יכולתן וכישרונן של התלמידות, בלימוד תורני מעמיק בצד לימודים כללים ומדעיים ברמה הגבוהה ביותר. אנו מאמינים ביכולתן של הבנות להגיע להישגים גבוהים בקודש ובחול, וב"ה לאורך השנים, האולפנא מצטיינת בתרבות למידה, וברמה לימודית גבוהה במיוחד. הודות לצוות החינוכי המסור והמקצועי המוביל את ההוראה ואת העשייה החינוכית. נאמנים עלינו דבריו של הרב שמשון רפאל הירש בספרו חורב, כי "גם בנות ישראל חייבות לא פחות בלימוד תורה שבכתב ובלימוד הדינים שעליהן לקיים בחייהן כבת, נערה, אם ועקרת בית. פעמים רבות בדברי ימי עמנו הצילו בנות ישראל את הרוח וחיי טהרה בישראל, שאפילו גאולת ישראל ממצרים בזכות נשים צדקניות הייתה. תופעה כזאת יכולה לחזור ואמנם שוב תשוב, ורוח ישראל סבא תקום לתחיה מתוך ליבן של בנות ישראל כשרות".

האולפנא מאמינה כדברי הרב שמשון רפאל הירש כי "שליחות ישראל ומטרת תורתו היא לתקן עולם במלכות ה', לא רק בשמיים ממעל אלא גם בארץ מתחת. כל מקום שאדם מקדש את ביתו, והיה מחנהו קדוש, שם ה' מתהלך בקרב מחנהו, משביעו שובע שמחות עלי אדמות ומשביעו בעולם הזה מעין עולם הבא" על כן, היא מחנכת את תלמידותיה לאחריות לאומית ולקיחת חלק בעיצוב דמותה של מדינת ישראל. האולפנא רואה כערך חשוב להכשיר את התלמידות להתמודד עם בעיות השעה של עם ישראל השב לארצו, ולהיות מעורבות בעיצוב דמותה היהודית של המדינה.

כחלק מהחינוך לאהבת העם והארץ מתוך מחויבות לערכים של ערבות הדדית, רגישות חברתית, מעורבות, עשייה והתנדבות, מכוונת האולפנא את בנותיה, לתרום לעם ישראל במסגרות השונות של השירות הלאומי. רובן ככולן של בנות האולפנא יוצאות להתנדבות מתוך רצון להשפיע מיכולתן וכשרונן, כאשר הן בוחרות את מקומות השירות המאתגרים ביותר בהם תוכלנה לתרום.

"אולפנת חורב" הינה בעלת מסורת ארוכת שנים של חינוך והוראה. בוגרות האולפנא לאלפיהן פזורות בכל קצות ארצנו, בונות בתים של תורה, תורמות לתקומת עם ישראל במדינתו, ומהוות מקור נחת וגאווה לכולנו. יחד נמשיך מסורת נפלאה זו, ונזכה להיות חוליה נוספת במוסדות "חורב".

האולפנא קרויה על שם הגב' חנה ויינגרטן הי"ד, אשר נספתה בשואה והונצחה על ידי בנה הרב דוד ויינגרטן ז"ל ותבלח"ט שושנה רעייתו, בתרומה משמעותית, אשר אפשרה את מעבר האולפנא למשכנה החדש.