אורה מורג באולפנת חורב

סופרת אורה מורג

אורה מורג הגיעה לביקור באולפנא

והעבירה שיחה על כתיבתה ועל ספריה.