מצעד הספרים

ספריה
מצעד הספרים 

תכנית לעידוד קריאת ספרים על ידי פרסום,

הפעלות בבית הספר והשיא – בחירות לספר האהוב