פינת היועצת

"ללב יש את הסיבות שלו,
שעליהן השכל לא יודע כלום."
 
(בלייז פסקאל)

בגיל ההתבגרות נתונים הצעירים ללחצים שונים. עבודת היועצות מכוונת לעזור לתלמידות להסתגל לדרישות בית-הספר ולאפשר לה לתפקד בהתאם ליכולתיה.
היועצות שותפות בכל המהלכים הקשורים בתפקודם של התלמידות, ומשתתפות בדיונים שלפני קבלת החלטות בעניינם. הן שותפות בתהליכי מניעה ובכל מקרה הדורש התערבות ברמה הפרטנית והמערכתית.
יועצות האולפנא, גילה ברגר ואליענה שפירא מאמינות במדיניות דלת-פתוחה אתם מוזמנים לפנות, לשתף ולהיעזר בעת הצורך.

הייעוץ ניתן לתלמידים, להורים ולמורים.